Naar homepageVoeg toe aan favorietenInloggen adverteerder

ADRESGEGEVENS

Architectes Associes sprl
  
Adres:Sterrewachtlaan 11
Postcode:1180
Plaats:Ukkel
  
Telefoon:+32-(0)2-4107677
Website:http://www.architectesassocies.be

INFORMATIE

Geboren vanuit de gemeenschappelijke wil een hedendaagse, coherente en harmonieuze architectuur te promoten, bestaat het bureau uit een vijftiental architecten en tekenaars onder leiding van vennoten architecten Muriel Desmedt, Marc Lacour, Sabine Leribaux en Denis Van Cauwenberghe. Op zoek naar een architecturale bedenking passend bij de in zijn context gestelde vraag, zijn de ontwikkelde sites en functies gevarieerd (openbare gebouwen, kantoren, huisvestingen, hotels, …). Als leidraad baseert het bureau de essentie van zijn werkwijze zowel op de kwaliteit van de menselijk relaties tussen elke deelnemer aan het bouwproces (klant, administraties, architect, raadgevers, ondernemers, …) als op de respectievelijke bevoegdheden van al deze deelnemers : kwaliteit van deze relaties en dus scherpzinnigheid van de mensen laat de opbouw toe van een werkelijk architecturale creatie.

In 2010, zal de helft van de planeetbewoners in een stedelijke omgeving wonen, tot nu toe kan niemand een behoorlijke oplossing opeisen noch voor de hoeveelheden … noch voor de veronderstelde duur.

Nochtans moet iedere contextuele bedenking deze gegevens integreren …

… Elk stedelijk ontwerp is een op verschillende schalen gestelde vraag. Hier is het werk van architect onontkoppelbaar met dat van de stedenbouwkundige. De stad is een gemeenschappelijk ontwerp. Het drukt het recht uit om verschillend samen te zijn. Het vergt regels die noch succes waarborgen noch onzinnig zijn. Het brengt ons nogmaals terug naar de mens en zijn geschiktheid te “doen”. Te vaak, toont ruimtelijk ordening een gebrek aan samenhang en onmiddellijkheid. Het gebouwde antwoord moet het resultaat zijn van een gemeenschappelijke bedenking, met respect voor het milieu, en in een tijdsopzicht als kwaliteitswaarborg

 

Meld uzelf aan voor onze nieuwsbrief

Database & website © Concept Department / Architectenbureaus.be